Logga in

Akela Realkredit

Befria kapitalet i din fastighet

Vi lånar ut med pantvärdet i fokus

Akela Realkredit erbjuder fastighetslån för alla väderlekar. Tillsammans bygger vi Sveriges bästa långivare helt inriktad mot fastigheter.

Vi lånar ut med pantvärdet i fokus och kan skräddarsy brygglån och lösa finansiering för de flesta situationer, från 1 till 100 mkr.

✓ Belåna din fastighet - fokus på pantvärdet!

✓ Lån från 6 - 36 månader

✓ Amorteringsfritt under löptiden

✓ Från 1 till 100 mkr

NYHETSBREV: BAKOM FASADEN

Få tillgång till exklusivt poddmaterial

  1. Hitta kryphålen i en fastighetsvärdering
  2. Köpa undervärderade fastigheter

Sagt om oss

Fastighetstidningen
"Han började sin karriär med att sälja tuggummi på marknader. Nu utmanar han bankerna om investeringar till nya fastighetsprojekt"
Fastighetsvärlden
"Jonas Björkman och Erik Nordin, grundarna av Tessin, lanserar Akela Lending Club – en exklusiv medlemsklubb för högavkastande fastighetslån"
Breakit
“Egentligen handlar det om att bankerna är ganska långsamma och krångliga när det kommer till fastighetsutvecklingsprojekt”
SvD
"Det är flygande start för så kallad gräsrotsfinansiering av byggprojekt. Entreprenören Jonas Björkman har redan förmedlat en halv miljard kronor"


Investera tillsammans med oss

Akela Lending Club

Medlemsklubben för säkerställda fastighetslån

✓ Endast för professionella investerare som måste godkännas av Akela.

✓ Investera genom alternativ investeringsfond som finansierats av grundarna sedan starten 2020*.

✓ Följ status på underliggande lån i realtid.

✓ Räntor ut mot låntagare på +15 % per år.

Investera genom Akela Lending Club

GÄLLER ENDAST PROFESSIONELLA INVESTERARE 

Jag vill investera


*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningsberäkningar är uppskattningar och har skilt sig mellan åren fonden varit aktiv.


Hard lending - direktutlåning med fokus på pantvärde

Akela drivs av Jonas Björkman och Erik Nordin, som tidigare grundat Tessin - Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering med över 5 miljarder kronor i förmedlat kapital till över 350 fastighetsprojekt och förvärv.

Akela lanserar nu Akela Lending Club, en medlemsklubb och alternativ investeringsfond för professionella investerare. Utlåningen sker endast i Sverige genom Hard Lending - en modell där pantvärdet står i fokus. Läs mer om Hard Lending och våra utlåningsprinciper här.

Pant och säkerhet är högsta prio

All vår utlåning tar avstamp i pant och andra säkerheter. Vi lånar aldrig ut utan betryggande säkerhetsmassa. Anledningen är att goda säkerheter är en (mer eller mindre) garanti för att lånet och räntorna kommer att återbetalas. Förr eller senare, på ett eller annat sätt.  

En annorlunda kreditgivningsprocess

Banker fokuserar i sin kreditgivning i första hand på balansräkning, resultaträkning, kassaflöde samt återbetalningsförmåga och i andra hand på pant och säkerhet. Vi gör precis tvärtom och kan finansiera låntagare med lågbelånade fastigheter men som inte kvalificerar sig för, eller har tid att invänta, en traditionell bankfinansiering.

Flexibla villkor och snabb hantering

Vi erbjuder flexibla villkor och löptider samt har en snabb hantering. Ofta kan vi processa och utbetala ett lån inom några dagar.


Höga räntenivåer och god riskjusterad avkastning

Vår kreditgivningsprocess i kombination med flexibla villkor och snabb hantering ger oss möjlighet att ta ut högre räntor. Minst 15% per år, oftast mer. Högre räntor i kombination med betryggande säkerhetsmassa ger investerarna en god riskjusterad avkastning.


Missa inte vår podcast Investera på höjden

Sveriges största podcast om fastigheter och investeringar

I Investera på höjden träffar vi kända och okända personer från fastighetsbranschens alla hörn, och går på djupet med vad som är viktigt för dig som fastighetsinvesterare. Podcasten produceras av Jonas Björkman, partner på Akela.

20+ %

  • Akela Lending Club gjorde sin första investering med hjälp av grundarnas eget kapital under 2020. Fonden har sedan dess avkastad 20+ % per år före avgifter.

80+ lån

Akela Lending Club har sedan starten investerat i 90 lån eller andelar av lån. Samtliga lån med fastighetspant.

40 mkr

  • Akela Lending Club har sedan starten totalt investerat ca 40 mkr i högavkastande krediter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hör av dig på info@akela.se

Stureplan 3, 111 45, Stockholm

info@akela.se