VÅR BLOGG- TIPS OCH TRICKS FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

Bakom fasaden

Location, location, location

Location, location, location - ord som ständigt upprepas när det kommer till fastigheter.

Men vad betyder det egentligen? Är det bara tomma ord eller bär de en djupare innebörd?

Så blir fastighetsåret 2024

Efter ett år av ekonomiska utmaningar och osäkerheter, står fastighetssektorn inför en potentiell vändpunkt 2024. Vi analyserar två centrala teman som kommer att vara avgörande för marknadens riktning det kommande året: